Sandwichelement med frigolit

Bland sandwichpaneler finns bl. a element med frigolitkärna. Dessa paneler utgör ett ypperligt byggnadsmaterial avsett för uppförande av enkla eller flersegmentväggar samt för takbetäckning i olika objekt. Panelerna tillämpas bl. a i industrihallar, produktionsobjekt och magasin. Sandwichelement används även vid uppförande av objekt inom administrations-, handels- och servicesektor samt i ex vis sporthallar och matserveringar. …

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement är ett av material som används som del i konstruktioner av diverse typer av fastigheter. Panelen består av metallbeläggning och en isolerande kärna av ex vis mineralull. Sandwichpaneler har brett tillämpningsområde i byggbranschen, huvudsakligen i industribygge. Huvudsakligen används den vid uppförande av väggar och tak. Ofta träffar man på stora ytor som uppförts med …

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är det populäraste byggmaterial och tillämpas för beklädnad av väggpaneler och takytor inom industribyggen i objekt byggda enligt stålkonstruktionsteknologi. Dessa element består av en kärna beklädd från båda sidor med trapetsplåt och utgör en mycket bra värmeisolering i byggnader, vilket förlänger konstruktionens livslängd. Det finns flera typer av sandwichelement, vilka delas in enligt montagesättet …

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

När energipriser höjs systematiskt och inget tyder på att det kommer att ändras, är det viktigt att nybyggda hus säkras ordentligt mot värmeförluster, vilket sänker betydligt exploateringskostnader. Nya hus planeras med tillämpning av material som begränsar värmeförluster. Gamla hus renoveras och isoleras. Mest värme i ett hus försvinner genom taket, därför är det just taket …

Hall är en modulkonstruktion

Hall är en modulkonstruktion är helt enkelt en motsvarighet till en traditionell industrihall byggd i tegel. Den viktigaste skillnaden mellan dessa objekt är tiden det tar att bygga upp en hall, vilket för stålhallar brukar ligga på cirka 30 dagar. En sådan hall byggs alltså ovanligt snabbt, vilket ökar dess popularitet bland företagare. Hallens stora …

Panorama ståltakpannor

Varje hus måste ha ett tak och varje tak är en välvald beklädnad. Man kan tro att det är enkelt att göra ett val och bestämma vilket material vi vill tillämpa men det visar sig att det finns så många möjligheter att man verkligen är tvungen att överväga alla för- och nackdelar för att slutligen …

Tak

Takets huvudsakliga funktion i egenskap av byggnadens högsta del är att skydda den mot vind, regn, snö och sol. Med andra ord: taket ska skydda huset mot ofördelaktig påverkan av väderleksförhållanden. Taket består av två element, där inget har individuell tillämpning. Dessa element är den bärande konstruktionen och takbeklädnaden. Grundläggande i uppförande av tak är …

Plåttakpanna

Plåttakpanna är det mest fördelaktiga takbeläggningsmaterialet med tanke på priset. Den ekonomiska aspekten styrks av det faktum att vid genomförande av projektet uppstår väldigt lite spill tack vare möjligheten att tillverka bestämda längder av materialet. Den långa livslängden (beroende på producenten kan livslängden vara upp till 50 år) och mycket lång garantitid gör att plåtpannor …

Olika taktyper och trapetsplåtens lönsamhet

Trapetsplåten väljs som takbeklädnad med hänsyn till det låga priset men förutom att denna lösning är ekonomiskt fördelaktig, så är den hållbar och solid. Det finns dock vissa förbehåll som inte gäller byggnadens estetiska utförande, d v s om trapetsplåten passar till given byggnad, utan om taket utformande och utseende. Om vi har ett enkelt …

Z och C lättbalkar

Beroende på balkarnas profilhöjd som kan variera mellan 100 till 300 mm, skiljs profilerna med hänsyn till tryckfasthet, friktionsresistent och böjstyvhet. Ex vis Z och C profiler används oftast för uppförande av skilje- och skyddsväggar. Oftast utrustas balkarna i installationshål för att möjliggöra hoppsättning av konstruktionen med skruvar, vilket i sin tur ger möjlighet att …