home Arkitektur Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

När energipriser höjs systematiskt och inget tyder på att det kommer att ändras, är det viktigt att nybyggda hus säkras ordentligt mot värmeförluster, vilket sänker betydligt exploateringskostnader. Nya hus planeras med tillämpning av material som begränsar värmeförluster. Gamla hus renoveras och isoleras. Mest värme i ett hus försvinner genom taket, därför är det just taket som måste skyddas mot en sådan effekt på bästa sätt. Ett ypperligt sätt att begränsa värmeförluster i en byggnad är tillämpning av värmeisolerande paneler. Thermano polyuretanpaneler garanterar betydande förbättring inom denna gren. Tillämpning av dessa paneler gör att utgifter för uppvärmning av huset under vintersäsongen kan sänkas med tiotals procent. Detta är den perfekta lösningen som kan tillämpas i varje typ av byggnation som bostadshus, ekonomibyggnader och industriella objekt. Dessa lösningar är alltmer populära, vilket märks på kundernas växande intresse i värmeisolerande paneler. Det lätta montaget både i nybyggda hus som i renoverade objekt samt låga exploateringskostnader gör att en sådan investering går med vinst ganska snart och resulterar i nästan omedelbara besparingar i samband med uppvärmningen.

Mer på http://www.thermano.eu/