Tak

Takets huvudsakliga funktion i egenskap av byggnadens högsta del är att skydda den mot vind, regn, snö och sol. Med andra ord: taket ska skydda huset mot ofördelaktig påverkan av väderleksförhållanden. Taket består av två element, där inget har individuell tillämpning. Dessa element är den bärande konstruktionen och takbeklädnaden. Grundläggande i uppförande av tak är att skapa en solid konstruktion som kan bära upp beklädnaden i form av takpannor, plåtpannor eller annat material. Takkonstruktionen byggs oftast i träbalkar men om byggnaden är betydligt större, d v s avståndet mellan väggarna är stort, tillämpas konstruktioner i stål eller armerad betong, ev. limträ. Vad gäller takbeklädnadsmaterial finns det en mängd material att välja på. Allt beror på klimatförhållanden och andra faktorer. På senare tid tillämpas gärna stålplåt tack vare dess låga vikt och snabba montering.

Mer information http://www.balex.eu/sv/