home Arkitektur Hall är en modulkonstruktion

Hall är en modulkonstruktion

Hall är en modulkonstruktion är helt enkelt en motsvarighet till en traditionell industrihall byggd i tegel. Den viktigaste skillnaden mellan dessa objekt är tiden det tar att bygga upp en hall, vilket för stålhallar brukar ligga på cirka 30 dagar. En sådan hall byggs alltså ovanligt snabbt, vilket ökar dess popularitet bland företagare. Hallens stora spännvidd bör nämnas som en av de klara fördelar med ett sådant objekt. Dessutom behöver man inte använda sig av inre stödstolpar, vilket ger en ganska stor frihet för företagaren att utnyttja den övriga ytan efter att maskiner och utrustning kommit på plats eller vid varuförvaring. Hallen kan bli upp till 80 m bred. Tillämpning av stålhallar inom industrin är en betydligt bättre lösning huvudsakligen tack vare den låga kostnaden, snabbt uppförande samt enkel exploatering.