home Arkitektur Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement är det populäraste byggmaterial och tillämpas för beklädnad av väggpaneler och takytor inom industribyggen i objekt byggda enligt stålkonstruktionsteknologi. Dessa element består av en kärna beklädd från båda sidor med trapetsplåt och utgör en mycket bra värmeisolering i byggnader, vilket förlänger konstruktionens livslängd. Det finns flera typer av sandwichelement, vilka delas in enligt montagesättet samt material som kärnan är tillverkad av. Det finns således sandwichelement för vertikalt samt horisontalt montage och själva kärnan dela upp elementen i tre grupper: polyuretanskum, mineralull samt frigolit. Det överlägset bästa materialet för tillverkning av kärnan är polyuretanskum, eftersom den fyller hela utrymmet mellan två trapetsplåtar, vilket ger en fylld och solid tillverkad konstruktion som kännetecknas med hög hårdhet och goda isolerande egenskaper.