home Arkitektur Sandwichelement med frigolit

Sandwichelement med frigolit

Bland sandwichpaneler finns bl. a element med frigolitkärna. Dessa paneler utgör ett ypperligt byggnadsmaterial avsett för uppförande av enkla eller flersegmentväggar samt för takbetäckning i olika objekt. Panelerna tillämpas bl. a i industrihallar, produktionsobjekt och magasin. Sandwichelement används även vid uppförande av objekt inom administrations-, handels- och servicesektor samt i ex vis sporthallar och matserveringar. Paneler med frigolitkärna tillämpas i byggnation av kylrum, tillfälliga byggnader och ex vis ladugårdar, svinstallar och hönshus. Sandwichelement med frigolitkärna tillämpas också i bilförsäljningshallar och biltvätt.