home Arkitektur Olika taktyper och trapetsplåtens lönsamhet

Olika taktyper och trapetsplåtens lönsamhet

Trapetsplåten väljs som takbeklädnad med hänsyn till det låga priset men förutom att denna lösning är ekonomiskt fördelaktig, så är den hållbar och solid. Det finns dock vissa förbehåll som inte gäller byggnadens estetiska utförande, d v s om trapetsplåten passar till given byggnad, utan om taket utformande och utseende. Om vi har ett enkelt sadeltak eller pulpettak, kommer valet trapetsplåt vara ekonomiskt fördelaktigt. Har vi däremot ett tak med många vinklar, brytningar och takkupor blir det mindre ekonomiskt att välja trapetsplåt, besparingen blir klart mindre. Mest fördelaktigt är att välja trapetsplåt för täckning av stora ytor. Är taket mer originellt, utan stora enkla ytor, är det bäst att välja takplattor. För byggnader med sadeltak han man ofta planerat en bostadsyta på övervåningen. Det är bra att vara medveten om att trapetsplåten inte garanterar tystnad. Grenar, regn eller hagel som slår mot taket kommer att höras väl genom taket. Det är inte alla som störs speciellt mycket av det, men det är viktigt att vara medveten om detta.

Läs vidare http://www.balex.eu/sv/trapetsplat-firma